czwartek, 30 styczeń 2020 17:31

2020.01.30 - Pożar Sadzy Zalas Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
sadzaW czwartek około godziny 8:20 zostaliśmy wezwani do pożaru sadzy w miejscowości Zalas. Dzięki szybkiej reakcji właściciela oraz pomocy jego sąsiada nie doszło do tragedii. Zima to okres wzmożonego użytkowania pieców centralnego ogrzewania. Pamiętajmy o obowiązku czyszczenia nie tylko pieca ale i przewodów dymowych.

W okresie jesienno-zimowym spalamy znacznie więcej węgla, drewna itp.. Nie czyszczenie kominów co 2- 3 miesiące może prowadzić do nagromadzenia się dużych ilości sadzy w przewodach kominowych oraz spowodować zapalenie się sadzy w przewodzie dymowym. Pożary sadzy często doprowadzają do rozszczelnienia przewodów kominowych co w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia się elementów palnych więźby dachowej, poszycia itp.

Rokrocznie w okresie grzewczym w wyniku zaniedbań dochodzi często do tragedii – licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

PRZYPOMINAMY!

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!


Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku, nie rzadziej niż raz na pół roku w obiektach opalanych paliwem gazowym i ciekłym (olejem opałowym),
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Państwowa Straż Pożarna po stwierdzonych nieprawidłowościach związanych z przewodami kominowymi może nałożyć mandat karny za każdą nieprawidłowość do 500zł.

Zadysponowano OSP Łyse, JRG PSP Ostrołęka.

Czytany 2065 razy
wszystkie prawa zastrzeżone przez OSP Łyse
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK